สจล. ชุมพร เปิดรับตรง 14 หลักสูตร รอบ TCAS1 (รอบ Portfolio)

โลจิสติกส์ หรือ ลอจิสติกส์ (logistics) อีกหนึ่งสาขาวิชาที่กำลังเป็นที่เรียกร้องของตลาดแรงงาน โดยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดระบบการขนส่ง หรือ การขนย้ายสินค้าและก็บริการ อีกทั้งภาคพื้นดิน ทางอากาศ แล้วก็ทางทะเล ยิ่งไปกว่านี้ยังรวมทั้ง ข้อมูล แล้วก็ทรัพยากรอันอื่น ที่ทำงานย้ายตั้งแต่ต้นทางไปยังจุดมุ่งหมายตามความอยากได้ของลูกค้า

สาขาน่าเรียน โลจิสติกส์ เรียนที่แห่งไหนดี?
ซึ่งสาขาวิชาด้านโลจิสติกส์นั้นมิได้ศึกษาเฉพาะเรื่องการขนส่งเพียงแค่นั้น แม้กระนั้นยังรวมทั้งวิธีการ กรรมวิธี การวางเป้าหมายผลิตภัณฑ์คลคลังเก็บของ การจัดเก็บ ควบคุม การจัดการด้านธุรกิจ รวมทั้งความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการคลัง การตลาดพื้นฐานสำหรับเพื่อการทำธุรกิจ อีกด้วย

สำหรับน้องๆที่เข้ามาเรียนในสาขาวิชาด้านโลจิสติกส์ ในปี 1 น้องๆจำเป็นที่จะต้องวิชาหลักที่คล้ายกันก็คือ จะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาฐานรากทั่วๆไป ไม่ว่าจะเป็นวิชาด้านธุรกิจ การจัดการจัดแจง วิชาการตลาด การคลัง ภาษาอังกฤษ เลขคณิต (แคลคูลัส สถิติ) และก็มนุษยศาสตร์ อื่นๆอีกมากมาย

แล้วก็ในปีต่อๆมาก็ได้ศึกษาวิชาเฉพาะด้านมากเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็น วิชาด้านการขนส่งผลิตภัณฑ์รวมทั้งผู้กระทำระจายผลิตภัณฑ์ไปยังตลาด ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งของรวมทั้งการบรรจุภัณฑ์ ศึกษากรรมวิธีจัดแจงการทรัพยากรมนุษย์ การวางเป้าหมายอุปสงค์และก็สินค้าในสต็อก การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ ไอทีสำหรับโลจิสติกส์ กิจการค้าการจัดการ อื่นๆอีกมากมาย

ต่อไปน้องๆก็จะได้ศึกษาเกี่ยวกับโลจิสติกส์เยอะขึ้น โดยในบางมหาวิทยาลัยก็จะมีการให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ออกไปฝึกฝนการทำงานจริงในโรงงานหรือบริษัท หรือบางมหาวิทยาลัยก็จะมีการฝึกหัดแบบสหกิจศึกษาด้วย

โลจิสติกส์ กับศาสตร์ที่เกี่ยวโยง
โลจิสติกส์ มีศาสตร์กิ้งก้านต่างๆที่เกี่ยวพันอยู่ 3 ศาสตร์ร่วมกัน เช่น

1. ด้านวิศวกรรมศาสตร์
โดยในส่วนของวิศวกรรมศาสตร์ มีสาขาวิชาที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็น สาขาวิศวกรรมด้านที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม (Industrial Engineering) และก็สาขาวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) โดยในสาขาวิชาพวกนี้จะศึกษาถึงกรรมวิธีการเขยื้อนย้ายผลิตภัณฑ์เป็นหลัก เพื่อการขนส่งผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพสูงสุด ใช้ทรัพยากรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิง หรือเวลาสำหรับการขนส่งให้ต่ำที่สุด

2. ด้านบริหารธุรกิจ
สำหรับสาขาด้านบริหารธุรกิจจะย้ำดูในเรื่องเกี่ยวกับการขนส่งระหว่างชาติ โดยจะพิเคราะห์จากภาษี ข้อบังคับ ค่าบรรทุก แนวนโยบาย หรือที่มีความสำคัญในการรบทางด้านโลจิสติกส์ของแต่ละประเทศแล้วก็หัวข้อการค้าระหว่างชาติ เพื่อนำมาประกอบกิจการคิดแผนขนส่งผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศอื่นๆ

3. ด้านการจัดการสารสนเทศ
ส่วนในด้านการจัดการสารสนเทศ จะเป็นการศึกษาเล่าเรียนเกี่ยวกับ software รวมทั้ง hardware ที่เอามาควบรวมกันเป็น solution หรือ บริการ ที่สามารถจะช่วยทำให้การปฏิบัติการทางโลจิสติกส์มีความคล่องตัวมากขึ้นเรื่อยๆ ใช้เวลาสำหรับในการปฏิบัติงานให้น้อยมากที่สุด

ติวเข้ม แคลคูลัส Part 5 : The Last Part
กฏเกณฑ์ที่ใช้สำหรับการตรึกตรองเข้าชั้นเรียนต่อ …
ระบบรับตรง (ทั่วราชอาณาจักร)
กำลังเรียน หรือเรียนจบชั้น มัธยม6 กลยุทธ์เรียนวิทย์-คณิตฯ, ศิลป-คำนวณ
ส่งผลการเล่าเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 หรือ 6 เทอม
ควรจะมีผลคะแนน GAT/PAT1 (คณิต), PAT2 (วิทยาศาสตร์)
ระบบแอดไม่ชชัน
กลยุทธ์เรียนวิทย์-คณิตฯ

GPAX 20%
O-NET 30%
GAT 10%
PAT1 (คณิต) 10%
PAT2 (วิทยาศาสตร์) 30%
แนวทางเรียนศิลป-คำนวณ

GPAX 20%
O-NET 30%
GAT 30%
PAT1 (คณิต) 20%

** ดังนี้มาตรฐานที่ใช้สำหรับการพินิจเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วทั้งประเทศ อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีความต่างกันออกไป (นี่เป็นเพียงแค่หลักเกณฑ์พิเคราะห์คราวๆแค่นั้น) ด้วยเหตุนี้น้องๆควรที่จะเข้าไปเรียนข้อมูลในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่อยากได้เข้าศึกษาเล่าเรียนให้ดีซะก่อนกระทำสมัครจริงจ้ะ

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน
ภาควิชาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาลัยโลจิสติกส์แล้วก็ซัพพลายศาสนาเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะผู้บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะผู้บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทวดา
สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ แผนกเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยราชมงคลทิศตะวันออก
หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และก็ซัพพลายศาสนาเชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าจังหวัดธนบุรี
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ภาควิชาวิทยาการจัดแจง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์รวมทั้งโซ่อุปทาน หลักสูตรบธ.บ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และก็โซ่อุปทาน แผนการบธ.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและก็โลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์รวมทั้งเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปาก
สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างชาติโลจิสติกส์รวมทั้งการขนส่ง แผนกพาณิชยศาสตร์และก็การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาบริหารธุรกิจระหว่างชาติ โลจิสติกส์รวมทั้งการขนส่ง สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ แผนกพาณิชยศาสตร์และก็การบัญชี จุฬาลงแขนณ์มหาวิทยาลัย

คุณลักษณะที่ดีของผู้กระทำงานด้านโลจิสติกส์
ควรมีวิชาความรู้ หรือสำเร็จการศึกษามาทางด้านโลจิสติกส์ (Logistics)
ควรจะมีกฎระเบียบรวมทั้งมีความรอบคอบสำหรับการดำเนินการ
ดำเนินงานด้วยความซื่อและก็ประพฤติตามกฎที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
สามารถดำเนินการเป็นกะหรือปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
มีความรู้และความเข้าใจทางด้านภาษาอังกฤษซึ่งสามารถประยุกต์ใช้สำหรับเพื่อการดำเนินงานได้
ควรจะมีวิชาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดการระบบโลจิสติกส์ได้
สามารถดำเนินงานเป็นกลุ่มได้ เป็นไปได้อีกทั้งหัวหน้ารวมทั้งผู้ปฏิบัติตามในบางโอกาส
จบแล้วดำเนินการอะไรได้บ้าง?
ข้างจัดซื้อ
ข้างผลิต
ข้างจัดส่งแล้วก็คลังที่มีไว้สำหรับเก็บสินค้า
ข้างควบคุมวัตถุดิบ
ข้างซัพพลายศาสนาเชนแล้วก็โลจิสติกส์
ข้างการขนส่ง
นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์รวมทั้งโซ่อุปทาน
นักคิดแผน วัตถุดิบ การสร้าง หรือผู้กระทำระจายผลิตภัณฑ์
นักวิเคราะห์กรรมวิธีทางธุรกิจ
ทำธุรกิจส่วนตัว ดังเช่นว่า นำเข้าแล้วก็ส่งออก ผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ ผู้แทนขนส่งทางบก ทางทะเล หรือทางอากาศ อื่นๆอีกมากมาย
ปฏิบัติงานสายวิชาการ ดังเช่นว่า นักวิชาการ นักค้นคว้า คุณครูในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ อื่นๆอีกมากมาย
รับราชการ ยกตัวอย่างเช่น กรมการขนส่งทางเรือและก็พาณิชย์นาวี กรมประมง กรมการขนส่งทางอากาศ ศก. และก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง